Hỗ trợ trực tuyến
kaka
Carton Sale
My status

Đối tác
Trại cá giống Hải Dương

Trại cá Hải Dương
Một số vấn đề lưu ý khi tiến hành sản xuất cá giống:
  • Đối với ao nuôi bán cá bột, cá giống bố mẹ: Cá Mè và Chép, số lượng khoảng 400 con. Trong quá trình ép cá mẹ đẻ theo quy trình tự nhiên, bà tiến hành như sau: Cứ 10 ngày kéo cá lên lựa chọn cá tốt, mỗi lần chọn ít nhất 160 con giống bố mẹ, sau đó cho vào khoảng 12-20 hồ (tùy lượng cá).
  • Hồ có diện tích dài 6 mét vuông, ngang 4 mét vuông, thường bố trí 14 con cá (8 con cá đực và 6 con cá cái). Nước trong hồ phải tốt và được lọc kĩ, bảo đảm khoảng 7 tấc.
  • Thường cá được kéo lên thả vào hồ vào buổi sáng, chiều bỏ mành mành đã ngả màu vào ao để làm nơi cho cá đẻ. Hôm sau, thả cá bố mẹ về ao. Riêng cá bột "ủ" trong hồ được 4 ngày, qua tới ngày thứ 5 vũ mành mành, ngày thứ 6 lường cá bột đem bán.
  • Tùy theo đơn đặt hàng của cơ sở kinh doanh cá giống, bình quân mỗi đợt bán 30-40 li (li bằng cao su dùng để đóng thuốc trừ sâu).
  •      Bình quân, một tháng 3 đợt bán khoảng 90-120 li, với giá 50.000 đồng/li. Một năm bà kiếm lời ít nhất 60 triệu đồng.