giải thưởng

Công ty, các nhà máy trực thuộc, sản phẩm và thương hiệu Minhtam Group của chúng tôi đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý.